Mobility Info

Systém MOBILITY INFO slouží k evidenci a analýze nákladů spojených s pořízením a provozem vozového parku. MOBILITY INFO eviduje kompletní informace o firemních vozidlech, jejich uživatelích a umožňuje vytvořit libovolný výstup, který dá jasný přehled o celém vozovém parku společnosti.

MOBILITY INFO mimo jiné umožňuje
  • evidenci kompletních informací o vozidlech,
  • evidenci uživatelů a řidičů,
  • evidenci poboček a středisek,
  • evidenci všech nákladů související s pořízením a provozem vozidel,
  • vedení knihy jízd,
  • rezervaci vozidel a autopříslušenství.
Ze zadaných informací lze snadno získat různé výstupy ve formě
  • analýz (grafy s možností podrobného nastavení parametrů),
  • celkových nákladů vlastnění (TCO),
  • přehledů všech zadaných informací s možností filtrování a exportu do XLS.
Copyright © 2009 AZ MOBILITY s.r.o. All rights reserved.
Powered by Picabo.cz, a.s.
Copyright © 2024 AZ MOBILITY s.r.o. All rights reserved.
Powered by Picabo.cz, a.s.